services_bg.gif (254 bytes)short_time_bg.gif (443 bytes)long_time_bg.gif (417 bytes)sales_bg.gif (430 bytes)more_bg.gif (191 bytes)
BGEN
услуги >още
 

 

 

Консултантски услуги:

Вие поставяте задачата – ние я изпълняваме качествено и в срок. Независимо дали става въпрос за наем; покупко-продажба; управление или мениджмънт на имоти; проучване на пазара, маркетинг или оценки на недвижимости - може да се доверите на дългогодишния опит на квалифицираните специалисти от “ИРМА енд ко” ЕООД. От 1998г. агенцията е лицензиран оценител на недвижимости /сертификат № І-1619.1998, издаден от Държавната агенция по приватизация/.